Zuuker Korenmolen

Zuuker Korenmolen   Klaarbeek

Deze molen is bekend in 1553. Na de afbraak van de Korenmolen in Zuuk werd boven de molen een wijerd aangelegd met meer verval en kreeg de molen twee raderen. Het rad werd in 1950 stilgelegd en verwijderd. Bij het 45- en 55-jarig bestaan van de hier nu gevestigde VMI, werd weer een goot en rad (in 1990) en een tweede rad (in 2000) geplaatst. Op de andere oever heeft een molen gestaan, gesticht in of na 1751, die achtereenvolgens kopermolen (duitenknipperij), papiermolen (1862), en zagerij was. De molen brandde in 1882 af. Daarna kwam op deze plaats een wasserij en, tot de voorloper van de VMI zich hier vestigde, een boterfabriek die ook van waterkracht gebruik maakte.

Raderen van de voormalige Zuuker Korenmolen
Raderen van de voormalige Zuuker Korenmolen
Raderen van de voormalige Zuuker Korenmolen
Raderen van de voormalige Zuuker Korenmolen