Werkplan 2019

         De werkgroep Cultuurhistorie zal zich in de komende vergadering beraden op het werkplan van 2019. Zodra hierover meer bekend is, zal dit eveneens hier geplaatst worden.