Wenumse bekenhoeder (81) vecht voor water

Bekenstichting zet krasse Ruud Lorwa in het zonnetje

In het nieuwe septembernummer van De Wijerd valt dit keer een prachtig portret te lezen van Ruud Lorwa. Het kwartaalblad van de Bekenstichting pakt uit met een zeer lezenswaardig artikel over de 81-jarige inwoner van Wenum Wiesel. Niet verwonderlijk, want Lorwa zet zich al vele jaren vol passie in voor het behoud van het culturele erfgoed van Veluwse beken en sprengen.

Auteur en fotograaf René Harleman ziet kans een mooi en veelzijdig beeld te schetsen van een man die al 25 jaar betrokken is bij de Bekenstichting en de scepter zwaait over ‘zijn’ beken: de Wenumse beken, de Koningsbeek en de Papegaaibeek. In het artikel zit de lezer de krasse Lorwa als het ware op hielen, als hij met waadpak en schepnet door het water banjert en zijn ervaringen en zorgen deelt met de verslaggever.

Verder is in dit nummer van de Wijerd een uitgebreide reportage opgenomen over het Heelsums beekdal, dat droger en droger wordt. De grondwaterstand is er de afgelopen vijftig jaar 1,3 meter gedaald, waarvan tachtig centimeter in de afgelopen vijf jaar. Boswachter Marie-Therese te Bulte van Natuurmonumenten en hydroloog Johan de Putter leggen uit wat er aan de hand is.

Ook is er een artikel van de hand van Wijerd-hoofdredacteur Henri Slijkhuis over de eerste paal die op 27 juni werd geslagen van een nieuw raster langs de sprengkop en de spreng van de Middelste Horsthoekerbeek tussen Epe en Heerde. Dit raster moet de beek gaan beschermen tegen het gewroet van wilde zwijnen.

Uiteraard komt ook de problematiek van het veranderende klimaat nog verder aan de orde. In haar voorwoord schrijft voorzitter Ella de Hullu namens het bestuur van de Bekenstichting: ,,De droogte neemt hand over hand toe. Droge jaren lijken meer regel dan uitzondering te worden. De effecten zijn te zien in de droogval van beken. Het laat zien dat structurele maatregelen nodig zijn. Met het nieuwe beheerplan voor de Natura 2000-beken op de Veluwe wordt daarvoor een goede aanzet gegeven. Maar het is daarmee zeker niet opgelost. De grote ‘lekken’ in het watersysteem van de Veluwe: verdamping, drinkwatervoorziening en onttrekking door landbouw, industrie en particulieren zijn nog onvoldoende aangepakt.’’

Voor meer informatie over dit nummer van De Wijerd of het bestellen van een exemplaar bij Zwier Hottinga via info@bekenstichting.nl