Waterbeheerprogramma 2016-2021

Eind 2015 is het formele Waterbeheerprogramma 2016-2021 (WBP) verschenen van het Waterschap Vallei en Veluwe. Er is ook digitale en publieksvriendelijke versie ontwikkeld, zie www.vallei-veluwe.nl/ambitie2021.

In het kopje “Nieuws”, onderaan de startpagina, heeft het waterschap aandacht besteed aan onze BekenAtlas!