Wat is een sprengenbeek?

De Veluwe stellen we ons voor als een droog gebied met uitgestrekte bossen, zandverstuivingen en heidevelden. Een droog gebied dus…!

Op veel plaatsen is de Veluwe echter nat; vooral aan de oost- en zuidflank is een dicht netwerk van sprengenbeken aanwezig. Sprengenbeken zijn door de mensen gegraven beken die economische doelen dienden, vooral bedoeld om eeuwen geleden fabrieken  via watermolens mee aan te drijven. In de loop der tijd hebben zij zich ontwikkeld tot bijzondere ecologische en cultuurhistorische parels. Die kunnen alleen in stand blijven door voldoende aanvoer van grondwater van de Veluwe en door regelmatig onderhoud.

Door hun ontstaanswijze zijn deze sprengenbeken niet alleen uniek voor de Veluwe maar enig in hun soort in Europa.

Om deze sprengenbeken te kunnen behouden is kennis van hun ontstaan en functioneren noodzakelijk. Via een kennisclip wordt helder gemaakt hoe de sprengenbeken zijn ontstaan, hoe ze werden aangelegd, onderhoud hebben gekregen en op welke wijze ze door handig gebruik te maken van het landschap de vele molens konden aandrijven.

Over de achtergronden van de sprengenbeken wordt verteld in deze kennisclip, gemaakt door Claudia Brauer, docent en onderzoeker bij de leerstoelgroep Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer van Wageningen Universiteit in samenwerking met de werkgroep hydrologie van de Bekenstichting.

Klik op de foto om de kennisclip te starten.