“Veluwse Waterverhalen, de economische en ecologische kant van sprengen en beken”.

Op 30 augustus is in het Koetshuis van kasteel De Cannenburgh in Vaassen het boek “Veluwse waterverhalen” gepresenteerd door de voorzitter van de Bekenstichting Ella de Hullu en een van de schrijvers, Henri Slijkhuis.

De Veluwe, een gebied met grote economische en ecologische betekenis en ook van belangrijke cultuurhistorische waarde. Dat gebied staat op allerlei manieren onder grote druk, o.a. door verdroging. De vele toeristen die er komen weten vaak niet dat op de Veluwe zoveel regenwater valt en zich als een bel ophoopt in de bodem. Vitens haalt hier weer zuiver drinkwater uit de grond.
De Bekenstichting heeft in het kader van haar 40 jarig jubileum met de werkgroep Oral History werkgroep Gelderland, 22 mensen op de Veluwe geïnterviewd en hieruit verhalen opgetekend in dit boek over de wijze waarop het water van de beken en sprengen hun leven heeft beïnvloed en van groot belang is geweest in hun leven.

Het boek is te verkrijgen via info@sprengenbeken.nl en het kost € 14,95. De verzendkosten zijn € 4,35.