‘Veluwe infiltreren met Rijnwater’

5-5-2020 – De Veluwe gaan infiltreren met Rijnwater zodat onder de grond een grote voorraad zoetwater ontstaat. Deze suggestie doet ecohydroloog Flip Witte eind april in een zeer lezenswaardig artikel van Paolo Laconi in dagblad de Stentor. 

Witte onderzoekt momenteel namens de provincies Gelderland en Overijssel de snelle schommelingen in het grondwaterpeil. Want na een kletsnatte februarimaand is een paar weken later alles weer anders en daalt het grondwaterpeil razendsnel. In het artikel is te lezen dat Witte denkt dat die snelle daling niet alleen door gebrek aan regen wordt veroorzaakt: ,,De droogte plant zich als effect van de extreem droge jaren van 2018 en 2019 als het ware voort naar diepere ondergronden, waardoor het bovenste water sneller naar onder zakt.’’

Naast het infiltreren met Rijnwater doet Witte in het Stentor-artikel ook andere suggesties. Zoals bijvoorbeeld het bouwen van stuwen en het afdammen van sloten om water dat in de winter valt vast te houden. Ook impopulaire maatregelen moeten volgens hem niet geschuwd worden. Daarbij denkt hij aan reductie van drinkwaterwinning en een beregeningsverbod. 

Over dat laatste: ,,Het is vreemd dat beregening aan de vrije markt wordt overgelaten. Er zou meer regie en controle moeten komen op massale beregening in de landbouw.’’ Het is twee voor twaalf zegt Witte tegen de verslaggever van de Stentor: ,,Als we niets doen en het wordt weer zo’n droog jaar als de vorige twee, zal er enorme schade ontstaan aan natuur, landbouw en infrastructuur. Ook woningen zullen schade oplopen.’’ (TvdS).