Veel sloten goedgekeurd

9 NOVEMBER 2020 – De sloten in het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe zijn voor ruim 86 procent van de gevallen goed schoongemaakt. Dat maakt het waterschap bekend op haar site. Slechts een klein deel van de 2268 sloten in het buitengebied waarvoor perceeleigenaren onderhoudsplichtig zijn, is door het waterschap afgekeurd tijdens de jaarlijkse slootcontroles. Hier moeten de onderhoudsplichtigen de komende weken alsnog aan de slag.

Het waterschap heeft de controles uitgevoerd in de eerste week van november. De sloten die niet goed zijn onderhouden worden eind november opnieuw gecontroleerd. Het waterschap voert de jaarlijkse najaarsschouw uit om te zorgen dat  de aan- en afvoer van het water niet wordt belemmerd. Ondiepe sloten, met daarin veel planten en riet stromen niet genoeg door, waardoor bij een harde regenbui overlast kan ontstaan.