Vacature redactieleden De Wijerd

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor de redactie van onze papieren uitgave De Wijerd. Dit kwartaalblad is samen met Facebook en de website “het gezicht” naar buiten van de Bekenstichting. We vergaderen één middag in de drie maanden, verder wordt aan redactieleden gevraagd mee te denken over inhoud en mee te helpen met corrigeren van teksten.

Ben je enthousiast over onze beken en sprengen, en wil je met redactiewerk ook wat betekenen voor het behoud ervan, dan horen we graag van je. Reacties graag naar info@bekenstichting.nl onder vermelding van Redactie De Wijerd.