Thermometer van de Veluwe staat in het rood

Deskundigen: ‘Beken moeten weer watervoerend worden’

VELUWE, december 2019 – Beken en sprengen zijn de thermometer van de Veluwe, en die thermometer staat in het rood. ,,Als er iets mis is met de beken, is er iets mis met het watersysteem. De druk is er af en daar moeten we iets aan doen.’’

Deze waarschuwende woorden komen van de directeur van Geldersch Landschap en Kasteelen, Peter van den Tweel, en zijn te lezen in het zojuist verschenen decembernummer van De Wijerd, het kwartaalblad van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken. De metafoor en het citaat werden op 26 oktober opgetekend in restaurant “de Korenmolen” in Eerbeek, waar de 40-jarige Bekenstichting een jubileumdag hield. Onderdeel was een paneldiscussie met bestuurders en deskundigen over de waterproblematiek waar de Veluwe momenteel mee kampt.

Unaniem waren de deelnemers het er over eens dat de Veluwse beken weer watervoerend moeten worden, maar gaven ook aan dat het gaat om een bijzonder complexe problematiek. Jan Markink, gedeputeerde van de provincie Gelderland schetste het zo: ,,Iedereen wil een deel van het kostbare Veluwe water, voor de beken, voor drinkwater, voor proceswater en voor beregening. Er moeten nieuwe afspraken over de verdeling komen en dat is niet eenvoudig.’’

Frans ter Maten, Heemraad van het Waterschap Vallei en Veluwe, gaf richting aan een mogelijke oplossing: ,,Het is toch zonde dat we miljoenen liters van dat mooie schone water afvoeren naar het IJsselmeer en vervolgens de Waddenzee in pompen, dat kan slimmer!’’ Dat leek dan ook de conclusie: minder water verspillen en meer water recirculeren en her-infiltreren om de watervoorraad weer aan te vullen.

Herre Dijkema van Visit Veluwe vulde daarbij aan dat ook toerisme een nuttige rol kan vervullen bij het in stand houden van voorzieningen en waarden. Het Veluwefonds lanceert daarom een initiatief om Veluws bronwater te bottelen en aan te bieden in restaurants. Een deel van de omzet kan dan terugvloeien naar het herstel van beken en natte natuur.

Verder zijn in de laatste Wijerd van 2019 artikelen te lezen over het opleiden van molenaars voor de watermolens, de geschiedenis van de papiermakerij op de Veluwe en over de totstandkoming van twee nieuwe promotiefilms van de Bekenstichting, te zien op www.bekenstichting.nl

Voor verdere informatie of bestelling Wijerd: info@sprengenbeken.nl; tel: 0578 631459
Z. Hottinga-Doornbosch

20 december, 2019