Te voet langs stromend water, deel 1

In een tweetal boekjes zijn cultuurhistorische wandelingen langs Veluwse sprengen en beken opgenomen. De boekjes bevatten veel informatie en een goede beschrijving omdat het gaat om niet gemarkeerde routes.

Te voet langs stromend water, deel 1, is te koop via de Bekenstichting.

Voor dit boekje gelden onderstaande onderstaande wijzigingen:

De Tongerense beekroute
Deze is door bouwwerkzaamheden (bij punt 8) op dit moment niet te goed te wandelen: In verband met de afzetting van de Waayenberg wordt aanbevolen om bij punt 8 op de route bij de kruising Molenweg-Wisselseweg rechtsaf te gaan tot de Korte Bleekersweg. Daar linksaf de Korte Bleekersweg in en die blijven volgen. U kunt bij de beekovergang links de waterval van de Wisselse molens zien. Aan het einde van de weg gaat u rechtsaf en bevindt zich dan weer op de beschreven route.

Wenumse Beekroute

Op pag 63 bovenste regels:

“De grindweg komt uit op een Y-kruising. Hier gaat U rechtsaf, Greutelseweg, een halfverharde weg. U passeert aan uw linkerhand Het Olde Lover en aan uw rechterhand ’t Jachthuis.”

twee