Tanja Klip blijft langer aan als dijkgraaf

14-4-2020 Op verzoek van het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe blijft Tanja Klip-Martin langer aan als dijkgraaf. Met het oog op de landelijke crisissituatie met betrekking tot de corona pandemie, concludeert het bestuur dat werven, selecteren en benoemen van een nieuwe dijkgraaf in de huidige situatie vrijwel onmogelijk is.
Dijkgraaf Tanja Klip-Martin kondigde in januari dit jaar aan dat zij per 1 augustus 2020 haar ambt als dijkgraaf van het waterschap neerlegt. Zij trekt nu haar verzoek om ontslag aan de koning in en biedt dit te zijner tijd opnieuw aan. Dat moment wordt in overleg met het bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe bepaald.