Subsidie voor klimaatinitiatieven

14-4-2020 Waterschap Vallei en Veluwe wil het publiek stimuleren in actie te komen om effecten van de klimaatverandering op te vangen. Dat gaat gebeuren door subsidie te verlenen aan initiatieven van inwoners. Samen met gemeenten worden al veel maatregelen in de openbare ruimte genomen, stelt het waterschap op haar site. Maar omdat ook in particulier eigendom maatregelen nodig zijn, wil het waterschap initiatieven van inwoners stimuleren. Zowel in stedelijk gebied als in landelijk gebied: ,,Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de vaak versteende stedelijke gebieden klimaatbestendiger en daarmee leefbaarder gemaakt worden. In het landelijk gebied kunnen landbouwers en inwoners een bijdrage van het waterschap krijgen als zij maatregelen realiseren die helpen het water vast te houden of de waterkwaliteit in kleine sloten te verbeteren.’’