Stromende beken moeten behouden blijven

De Klaarbeek onder Epe is een interessante opgeleide sprengenbeek. Zeker ook het benedenstroomse gedeelte. Daar staan namelijk in het buurtschap Zuuk nog de fraaie Kopermolen uit 1553 én de vroeger zogenoemde Zuuker korenmolens ook uit 1553, momenteel met dubbele bovenslagraderen, gesitueerd bij de VMI.

Die Klaarbeek stond in augustus 2017 enkele weken over een lang traject volledig droog;

namelijk vanaf de Kopermolen in Zuuk tot aan de A 50. Ook de toeleidende gedeelten bevatten vanzelfsprekend een minimale hoeveelheid water.

Mogelijke oorzaken die aan ons werden genoemd zijn:

  1. het eertijds uit productie nemen van de toeleidende Witte Beek ten behoeve van hellingveen-ontwikkeling; dit zónder compensatie voor de watertoevoer.
  2. vergrootte onttrekkingen door Vitens in de productievestiging bij Epe. De inwoners van Zutphen worden vanhieruit nu ook bewaterd.
  3. de IJssel stroomt in een laagwatergeul; wat de tegendruk op de watervoorraden in de Veluwe zou verkleinen.

De gevolgen in de Klaarbeek waren:

  1. vissterfte  +
  2. de dubbele waterraderen bij VMI hingen zonder nut in de lucht  +
  3. het aanzicht van de eertijds fraaie beek was droevig, zéér droevig !

Intussen heeft onze Stichting tot Behoud van de Veluwse Beken  -de Bekenstichting-

hierover contact gezocht met VITENS en het Waterschap Vallei & Veluwe.-

Veluwe, 30 oktober 2017             met vriendelijke groet            Jan van de Velde