St. Agnieten- of Begijnenmolen

St. Agnieten- of Begijnenmolen   Sint Jansbeek

Deze wordt voor het eerst genoemd in 1532. In 1913 werd het gaande werk van de Agnietenmolen afgebroken en bleef alleen het molenhuis over. De buitenmuur langs het water vertoont nog duidelijke sporen van de vroegere molenloop: het dichtgemetselde asgat en de steeds weer bijgepleisterde uitspoeling van cement door de vroegere waterval bij het rad. In 1993 werden een nieuwe molengoot en een waterrad aangebracht. Sinds 2004 is na een grondige verbouwing van het molenhuis hierin het Watermuseum gevestigd.
De gemeente Arnhem heeft in 2015 een nieuw rad geplaatst onder de molengoot. Dit rad heeft echter geen functie.

De Sint-Agnietenmolen, onderdeel van het Watermuseum
De Sint-Agnietenmolen, onderdeel van het Watermuseum
Waterspeelplaats bij het Watermuseum
Waterspeelplaats bij het Watermuseum