Slechte waterkwaliteit in Nederland

11 mei 2023 – De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur presenteerde een rapport met een schokkende conclusie. De kwaliteit van zowel grondwater als oppervlaktewater (beken, rivieren, meren en sloten) voldoen niet aan de Europese normen.

In 2027 moeten alle EU-lidstaten voldoen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRWW). Hierdoor zou voldoende schoon (drink)water beschikbaar moeten zijn. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur meldt dat de doelen ver buiten bereik liggen. Hierdoor moet de Tweede Kamer vrezen dat de bouw van huizen om deze reden langer stil komt te liggen.