Sint Jansmolen

Sint Jansmolen   Sint Jansbeek

De tweede en lager gelegen korenmolen die al in 1281 bekend was, lag bij de uitstroming van de Jansbeek in de stadsgracht. De beek werd ook de eerste watermolen aan de beek genoemd. In 1709 is de molen omgebouwd tot papiermolen,. In 1728 werden de vestingwerken zozeer uitgebreid dat de Jansbeek moest worden verlegd. De molen werd afgebroken en herbouwd bij het punt waar de verlegde beekbedding begon. In 1739 werd de molen ingericht als run- of eekmolen. In 1822 brandde de molen af. De molen lag bij de Jansbuitensingel op de plaats waar de Jansbeek in de stadsgracht stroomde. Resten van  molengebouwen bevinden zich nog in de grond van het spoorwegtalud en de Jansbuitensingel.