Rotterdamse Kopermolen

Rotterdamse Kopermolen  (Pannekoeks Papiermolen) Wenumse Beek

Deze molen is als papiermolen met twee raderen gesticht in 1627. In 1753 werd de molen kopermolen. Er werd een grote stuwvijver aangelegd. Omstreeks 1835 werd het bedrijf stilgelegd. In 1865 werd er een houtzagerij gevestigd gevolgd in 1873 door een luciferfabriek. De productie van dit bedrijf werd echter in 1876 naar een andere plek verplaatst waarna alleen de houtzagerij overbleef. De molen is in 1934 afgebroken