Rivierprik in de Grift

1 maart 2023 – De rivierprik is een zeldzaam dier in Nederland. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer heeft tussen 2019 en 2022 onderzoek gedaan naar de knelpunten en kansen om de rivierprik in de Grift uit te zetten. Vijfennegentig rivierprikken werden van een zender voorzien.

Conclusie: de rivierprik trekt graag vanuit de IJssel naar de Grift. Bouwwerken (zoals sluizen en gebouwen) maken deze migratie moeilijk. Aanpassingen aan de bouwwerken of omwegen voor de rivierprik zijn nodig voor de succesvolle migratie naar de spreng. 

De Grift bij Marialust (foto: Sander Hurenkamp)