Restauratie van de Qadenoordse Molen

Op vrijdag 13 mei was de officiële opening van de gerestaureerde Quadenoordse Molen door John Smits, directeur van het landgoed Quadenoord – Boschbeek in het Renkums beekdal en de wethouder. Alweer 2 jaar geleden is met de herbouw van de watermolen begonnen. De molenplaats was lange tijd een ruïne, zonder dak of rad. Van het houtwerk was alleen de aanvoergoot nog aanwezig. De molen ziet er nu totaal anders uit; allereerst is het dakwerk zeer vakkundig opgebouwd in originele staat, met traditionele houtverbindingen en, uiteraard, met hout uit eigen bos. Tevens is een nieuw molenrad geplaatst en zijn twee maalstenen in de molen geplaatst.

Vele partijen hebben de restauratie  financieel en materieel bekostigd. Ook de Bekenstichting heeft een duit in het zakje gedaan. Het is namelijk de enige overgebleven watermolen van de 9 die ooit in het Renkums beekdal hebben gestaan. Maar helaas is de Molenbeek vrijwel nooit meer watervoerend. Deze beek heeft in het verleden slechts sporadisch water gevoerd en staat al jaren droog door de bekende redenen. Een zorgpuntje dus, want zonder water geen draaiende molen… Daarom is de molen nu elektrisch aangedreven en draait het rad bij gevolg de verkeerde kant op. Het geluid binnen was fantastisch, van de draaiende molenstenen die roggemeel aan het malen waren.

Wat wel jammer is dat enkele constructiefouten zijn gemaakt; zo is het rad te groot waardoor enkele schoepen permanent in het water hangen en het rad dus nooit, of met veel weerstand, op eigen kracht kan draaien, mocht de situatie zich ooit voordoen dat er weer voldoende water is om het rad aan te drijven. Hopelijk kan dit bij een eerstvolgende revisie worden hersteld.

Johan de Putter

Contactpersoon Bekenstichting Renkums beekdal

 

  • Foto van de watervoerende Quadenoordse Molen in 2016 met de molenruïne.
  • Foto herstelde molen 2022.
  • Foto Feestelijke opening met de wethouder en vele anderen
  • Foto van het nieuwe binnenwerk van de molen met links en rechts de twee maalstenen en de molenaar aan het werk.