Register nieuws

Handleiding voor de Bekenatlas

Download hier de Handleiding voor de BekenAtlas.

Een handleiding voor de beginnende gebruiker van de Bekenatlas, geschreven door Rob Klaasen.

Aanpassingen diverse beken in BekenAtlas Veluwe (BAV)

In samenwerking met contactpersonen is door de provincie Gelderland in de BAV een aantal aanpassingen doorgevoerd bij de beken:

Bijna alle beken op de Veluwe zijn het afgelopen jaar nog eens kritisch onder de loep genomen. De reden hiertoe was dat we beter wilden aangeven van wat wel en wat niet tot een bepaalde beek behoort. Bij sommige beken, o.a. de kwelbeken bij Staverden, is het lastig om het juiste begin van de beek te bepalen, zeker in relatie tot de verdroging op de Veluwe, waardoor een aantal beken droog zijn komen te staan, zelfs in natte perioden.

De controle van de beken is uitgevoerd door de contactpersonen die voor een beek zijn aangesteld, in samenwerking met de coördinator BAV en de provincie Gelderland. Er is goed gekeken waar het hele jaar door kwelwater wordt toegevoegd, waar een beek droog staat en of dit droogstaande beekdeel dan ook als historische beekloop moet worden aangemerkt of als droogstaand als gevolg van de verdroging op de Veluwe. Een criterium voor het begin van een beek is dus of dit het geval is. In samenwerking met de Provincie Gelderland, die het beste overzicht heeft over de kaart- en satelliet informatie en de informatie van de Waterschappen, heeft dit geresulteerd in de BAV welke nu is actueel staat weergegeven.

In relatie hiermee hebben we onze scope van de BAV herschreven. Hierin staat nu aangegeven wat wel en wat niet tot een beek behoort. Het is zo dat niet alle beken op de Veluwe staan weergegeven. Bij veel beken vindt ook afvoer van oppervlaktewater plaats, waardoor er soms geen sprake meer is van een beek, zoals De Bekenstichting die oorspronkelijk bedoelde. In Arnhem bijv. is zo’n situatie, waarbij er een dusdanige vermenging plaats vindt, dat wij besloten hebben om het oppervlaktewater niet meer aan te geven en geen beken meer te vermelden.

Ongetwijfeld zullen er nog situaties zijn, waarbij u van mening bent dat een bepaalde situatie anders is dan op de BAV staat weergegeven. U kunt uw informatie doorgeven aan het secretariaat, t.a.v. de Coördinator BAV op  het volgende mailadres: info@bekenstichting.nl.

Wiebe Kiel
Coördinator BAV
24 november 2021