Rechter wijst Epe terecht in ‘kerstbomenkwestie’

In het dal van de Smallertse beek aan weerszijden van de Oranjeweg in Emst worden al enkele jaren -in het intrekgebied voor drinkwaterwinning- zonder vergunning voornamelijk kerstdennen en buxus geteeld. Eindelijk heeft de rechter een oordeel geveld en vindt dat de gemeente Epe nooit vergunning had mogen verlenen voor lage boomteelt op basis van de informatie over de gevolgen voor omwonenden, het landschap en het grondwater.  De Rechtbank stelt nu dat de vergunning niet is vernietigd, maar wel ‘de beslissing op bezwaar’. De vergunning is dus wel rechtsgeldig, maar de onderbouwing van de verleende vergunning is “gebrekkig’. De gemeente Epe zal alsnog moeten onderbouwen waarom het woon- en leefklimaat van omwonenden niet onevenredig wordt aangetast. Dit betekent dat ‘in de vorm van een nieuwe beslissing op bezwaar’, weer beroep open staat. De nieuwe beslissing op bezwaar zal dus alleen een wijziging bevatten ten aanzien van:

  • onderbouwing geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat bewoners;
  • onderzoeksplicht naar gebruik bestrijdingsmiddelen/abiotiek;
  • onderbouwing geen onevenredige aantasting openheidelandschap.


Voor de teelt van kerstdennen en buxus worden veel bestrijdingsmiddelen gebruikt en wordt grondwater opgepompt voor besproeiing van de gewassen. Er zijn in Epe meerdere partijen die aan de bel hebben getrokken, waaronder de Bekenstichting. Voor de Bekenstichting, KNNV en de GLK heeft Natuur en Milieu Gelderland het woord gevoerd bij de rechtbank. De rechtbank was van oordeel dat Epe en de eigenaren onvoldoende hebben aangetoond dat er geen risico’s zijn voor de gezondheid van omwonenden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Voor wat betreft het open landschap vond de rechter dat het landschapsontwikkelingsplan niet het toetsingskader is, maar de regelgeving in het bestemmingsplan. Ook vond de rechter dat onvoldoende is aangetoond dat er geen invloed is op het intrekgebied voor de drinkwaterwinning. In het teeltgebied van 18 ha zijn meerdere bronnen aanwezig op de flanken van de Smallertse beek. Het laatste woord zal er niet over gezegd zijn en wij zijn benieuwd of de gemeente Epe beroep in gaat stellen. Tussen de bezwaarden, waaronder onze Bekenstichting is goed overleg over het vervolgtraject, omdat ook het gebruik van grondwater een zorgelijke ontwikkeling is in dit gebied.