Papiermolen van het Huis Vanenburg

Papiermolen van het Huis Vanenburg   Schoonderbeek

Deze molen is in of kort na 1661 op de Schoonderbeek gebouwd. Door gebrek aan water werd de papierproductie elk jaar geringer en in 1871 werd de papiermakerij beëindigd. In 1874 werd de molen voor afbraak verkocht. Waar eens de waterval was, stroomt het water nu tussen twee vervallen muren door naar de voormalige benedenbeek.

Papiermolen van het Huis Vanenburg
Papiermolen van het Huis Vanenburg