Papiermolen Het Voorslop (Nieuwe Molen of Bovenste Molen)

Papiermolen Het Voorslop  (Nieuwe Molen of Bovenste Molen) Steenbeek

Deze is gesticht in 1644 of kort daarna op de Steenbeek. De molen heette aanvankelijk Nieuwe Molen of Bovenste Molen. Deze naam werd in de 18e eeuw verdrongen door ‘Voorslop’ (vorsenslot, een kikkerpoel). In 1841 brandde de molen af maar werd herbouwd. Het waterrad werd na de Eerste Wereldoorlog verwijderd. Het molenhoofd bleef tot 1945 bestaan en is toen verwijderd. Op de molenplaats staat nu het bedrijf ‘Veiligheids Papier Ugchelen BV’.

Historische luchtfoto uit 1959 van VHP te Ugchelen, voorheen papiermolen 'Het Voorslop'.
Historische luchtfoto uit 1959 van VHP te Ugchelen, voorheen papiermolen ‘Het Voorslop’.