Papiermolen Goedgedacht

Papiermolen Goedgedacht   Soerense Beek

Deze molen was de laatste van de drie in een korte periode in Laag Soeren gebouwde molens (1795). In 1849 werd Stichting Bethesda eigenaar. In 1878 werd de molen tot wasserij verbouwd. Bij de modernisering met stoom- en elektrische machines is het waterrad bewaard gebleven. Na de Slag om Arnhem in 1944 toen de elektriciteit wegviel, is het rad weer in gebruik genomen. Er was voldoende water voor het voeden van een wasmachine, een centrifuge, een voedingspomp voor watertoevoer naar de stoomketel, een generator voor het opwekken van elektriciteit en een oliepers voor het maken van lijnkoeken (veevoeder). Het oude molengebouw brandde in 1987 af waarna er een groot modern gebouw kwam. Sinds 1920 heet de wasserij ‘De Waterval’.

Waterval van de voomalige papiermolen Goedgedacht, momenteel wasserij Gietelink
Waterval van de voomalige papiermolen Goedgedacht, momenteel wasserij Gietelink