Over de Bekenstichting

Bossen, heide, heuvels en droge zandgrond  horen bij het beeld van het Veluwse landschap. Stromend water op de Veluwe is wellicht wat minder bekend, maar zeker niet minder interessant. Het kristalheldere water stroomt door de Veluwse beken. Naast een aantal natuurlijke beken gaat het daarbij om meer dan 150 sprengenbeken.

Deze in de middeleeuwen gegraven sprengenbeken zijn zonder meer uniek. Met hun watertoevoer dreven ze in die tijd de voor de economie zo belangrijke watermolens aan. Daarmee werd onder meer graan verwerkt en papier en koper geproduceerd.  De Veluwe is nagenoeg het enige gebied in Europa waar deze door de mens gegraven en aangepaste beken voorkomen.

 

Tegenwoordig zijn er andere energiebronnen en maken beken en sprengen deel uit van ons nationaal cultuurhistorisch erfgoed. We kunnen genieten van de prachtige natuur waarin ze stromen met prachtige flora en bijzondere diersoorten. Op tal van plekken zijn nog watervallen te zien, soms nog compleet met eeuwenoude watermolens en wijerds, de bovenstroomse voorraadbassins voor beekwater.

Helaas zijn er ook bedreigingen. Door wateronttrekking, verdroging en klimaatverandering hebben onze sprengen en beken het moeilijk en wordt de watervoerendheid ernstig bedreigd. De 150 sprengenbeken hebben daarom aandacht en bescherming nodig. De Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, kortweg de Bekenstichting, zet zich al meer dan 40 jaar in voor het behoud en herstel van de sprengenbeken en stelt zich op als beschermvrouw en waakhond van de in hydrologisch-, landschappelijk- en cultuurhistorisch opzicht beeldbepalende beken en sprengen die samen unieke ensembles van beekdalen vormen op de Veluwe.

De beken stromen niet vanzelf en daarom hopen wij op uw steun. Er is geld nodig om dit unieke landschap te bewaken en een toekomst te geven. Steun ons door donateur te worden. Met uw steun staan we sterker en kunnen we meer bereiken. Al vanaf € 25 per jaar bent u donateur, ontvangt u vier keer per jaar ons interessante blad De Wijerd en bent u welkom op onze excursies en lezingen.

De ijsvogel is karakteristiek voor de natuurwaarden van de Veluwse sprengen en beken. De ijsvogel voelt zich het meest thuis bij helder stromend water waarin voldoende visjes te vangen zijn en het liefst nog met steile oeverwanden om een nest te bouwen.

Heeft u een algemene vraag? Vul dan het contactformulier in.

De Bekenstichting hanteert een privacyverklaring.

Voorjaar 2020