Organisatie

Het  Bestuur van de Stichting bestaat uit:

mevr. dr. P.C. de Hullu, voorzitter
ir. R.J. Gorter de Vries, secretaris
dhr. F.Ph. Jantzen, penningmeester
mr. J.H. Bosch
dr. P.H. Smits
ir. A.J. IJzerman
dhr. R.L.F. Harleman

Adviseurs zijn:

dhr. G.J. Blankena, Loenen
dhr. J. Koornberg, Elburg
drs. A. Willemsen, Wageningen (adviseur PR)
prof. dr. F. Witte, Oosterbeek


Algemene ondersteuning

mevr. Z. Hottinga-Doornbosch, bureausecretariaat


Communicatie:

dhr. B.C. Veltkamp (website), Apeldoorn (webmaster@sprengenbeken.nl)
dhr. C. Stortelder (GIS-adviseur)
dhr. J.van Breda (redactie Facebook pagina)
dhr. E. Harleman (DTP, redactie Wijerd)
dhr. H. Slijkhuis, Epe (eindredactie Wijerd) (redactie@sprengenbeken.nl)
dhr. T. van der Schouw (redactie Wijerd)
dhr. H. Weltje (redactie Wijerd)
dhr. P. Weisfelt
dhr. B. Vondeling


Werkgroep Cultuurhistorie:
Klik hier voor het werkplan 2022

drs. Marianne Poorthuis
ing. Arne Haytsma
ir. Yolt IJzerman
dr. Ella de Hullu
ir. Roel Gorter de Vries


Werkgroep Hydrologie:
Klik hier voor doelstelling
Klik hier voor meer informatie over de leden van de werkgroep

ir. Wim P.C. Zeeman, voorzitter van de werkgroep.
ir. Yolt IJzerman, bestuurslid Bekenstichting
dr. Flip Witte
dr. Gé van den Eertwegh
ing. Piet Warmerdam
ing. Ad Bot
dr. Victor Bense
drs. Frank de Zanger

Adviseurs van de werkgroep zijn:
ir. Teun Spek
ir. Almer Bolman
Mark de Vries


Bestuursleden e.a. zijn uitsluitend te bereiken via het secretariaat van de stichting.Contactpersonen

Klik hier voor het werkplan 2020

Verspreid over de Veluwe wonen contactpersonen die de Stichting in een bepaalde regio vertegenwoordigen en in die regio één of een aantal beken ‘bewaken’. Voor mededelingen over beken zijn zij telefonisch rechtstreeks bereikbaar. Maar u kunt ook per e-mail berichten doorgeven via het secretariaat: info@sprengenbeken.nl

Het doorgeven van opmerkelijke zaken wordt zeer op prijs gesteld.

BEKENSTELSELS EN BEKEN

CONTACTPERSONEN

CONTACTGEGEVENS

     
WEST-VELUWE/RANDMEERKUST    
Puttense beken Leen Olthuis leen.janny.olthuis@gmail.com
06-25053323
Hierdense beken, Nunbeek Jan en Willem Timmer Janhennytimmer@gmail.com
w.timmer@cnvvakmensen.nl
06 83604232 / 06 51202957
Hulsthorsterbeken, Bijsselse Beken  Mark Karsemeijer  mpkarsemeijer@gmail.com
06 51773613
Doornspijkerbeken Joop Koetsier joop-koetsier@kpnmail.nl
0525 681163 / 06 38932352
     
NOORDOOST-VELUWE    
Beken bij Molecaten Lieuwe Dijkstra Dijkstra.hattem@kpnmail.nl
038 4221211
  Gerard en Elly Visser gerardenelly@live.nl
06 38425179
Heerderbeken Beerd Volkers, Peter Maas Geesteranus beerdvolkers@gmail.com
0578 696187 / 06 024177378
p.maasgeesteranus@kpnmail.nl
06 10627161
Horsthoekerbeken Ben Bolt
Kees den Uijl
benbolt@hetnet.nl
0578 695479 / 06 83248287
k.den.uijl57@gmail.com
06 20136288
Eperbeken Heiko Tjabringa famtjabringa@hotmail.com
0578-620077
Emsterbeken Bauke Terpstra boterpstra@hetnet.nl
06 30082291
Vaassense beken, incl. Grift Dirk van Alphen dirkvanalphen@gmail.com
0578 571147/ 06 47161784
  Jonne Mossink mossink@hotmail.com
06 23271964
Vaassense beken Ernest Visser ejvisser1956@kpnmail.nl
06 24539906
Vaassense beken: Egelbeek Kars Witman kars.vssn@gmail.com
06 53634876
     
OOST-VELUWE    
Wenumse beken, Koningsbeek, Grift (noordelijk deel) Ruud Lorwa ruud.lorwa@12move.nl
055-5788844 / 06 14009742
Apeldoornse beken: Badhuisspreng, Beek in het Orderveen, Orderbeek, Rode Beek, Grift (centrum), Beek van Kerschoten Jan Folbert jhfolbert@gmail.com|
0
6-54335495
Apeldoornse beken: Kayersbeek, Driehuizerspreng, Zwaanspreng Henk Weltje weltjehenk@gmail.com
055 5418023 / 06 45961727
Apeldoornse beken: Winkewijert Henk Weltje weltjehenk@gmail.com
055 5418023 / 06 45961727
Apeldoornse beken: Eendrachtssprengen Theo Kuipers tjm.kuipers@gmail.com
055-5338436
Beekbergense beken  Jasper Lindhout  jasper@lindhout.info
06-15942377
Ugchelense beken Herman Geurts hhgeurts@kpnmail.nl
06 1328 0437 / 06 13280437
ZUIDOOST-VELUWE    
Loenense beken Hetty en Albert Bongers 06-31979242
a.h.bongers@kpnmail.nl
Voorsterbeek Sam Buitenhuis 06 44697260
Sambuitenhuis2008@hotmail.com
Veldhuizerspreng, Vrijenbergerspreng en Oosterhuizerspreng Jasper Lindhout 06-15942377
jasper@lindhout.info
Eerbeekse beken Pim Wiersma 055-3015890
pwwiersma@kpnplanet.nl
Voorstondense Beek Vacature  
Soerense beken

Joram van Breda

Egbert van Gessel

joramvanbreda@live.nl
06-22852250
evangessel@hetnet.nl
0313 438761 / 06-22833768
Oekense Beek, Rhienderense Beek Egbert van Gessel 0313-438761/06-22833768
evangessel@hetnet.nl
     
VELUWEZOOM    
Beken bij Velp en Rheden: Rozendaalse Beek, Spreng op Daalhuizen, Beek op Larenstein en Rozenhagen Geerd Wyrdeman

geerdwyrdeman1@gmail.com
026 3638738 / 06 49002371

Beken bij Velp en Rheden: Beekhuizerbeek Mia Corbeek corbeek@xs4all.nl
06-25261266
Beken bij kasteel Middachten Mia Corbeek

corbeek@xs4all.nl
06-25261266

Arnhemse beken: Beek op de Paasberg, Molenbeek bij Arnhem, Klarenbeek bij Arnhem Kees Kant

kantc@kpnmail.nl
06-53187436

Arnhemse beken: Sint Jansbeek, Kwelplasjes op de Waterberg, Beek op Warnsborn, Beek op de Vijverberg, Slijpbeek (Arnhems) Gerard Herbers

kruideren@gmail.com
06-54690520

Oosterbeekse beken, Dunobeek, Beek langs de Fonteinallee Lodewijk Rondeboom

lrondebo@kpnmail.nl
06-40952937

Heelsumse beken Gerard van Laarhoven

g.v.laarhoven@hetnet.nl
06-19078410

Renkumse beken Johan de Putter

johandeputter@yahoo.com
06-46550878

Velp Larensteinse beek Egbert Sportel

kruideren@gmail.com
06-54690520

     
GELDERSE VALLEI    
Beken Binnenveld Ede, Hoekelumse Spreng Albert Willemsen willemsen_albert@hotmail.com
0317-843566 / 06 41002412
Lunterse beken Wiebe Kiel kiel0035@planet.nl
0318-623670 / 06 53722883
Barneveldse beken Gerald Kersjes gkersjes@gmail.com
06 27047401
Beken bij Nijkerk, Beken tussen Voorthuizen, Putten en Nijkerk Arne Haytsma 0651261304
a.haytsma@gmail.com