Oplevering waterspeelplaats naast het waterfiltergebouw aan de Seelbeek door Waterschap Vallei & Veluwe

Op zaterdagmorgen 14 december 2019 heeft Frans ter Maten, heemraad bij Waterschap Vallei & Veluwe, de waterspeelplaats aan de Seelbeek in Heveadorp geopend. Al tijdens de feestelijke oplevering van het door de Bekenstichting geconsolideerde waterfiltergebouw in de zomer van 2018 werd de voorgenomen aanleg van deze waterspeelplaats door Frans ter Maten aangekondigd!

In maart 2019 konden de bewoners van Heveadorp op locatie kennis maken met het conceptontwerp en zelf wensen en ideeën kenbaar maken voor de inrichting. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een prachtig ontwerp van Paul Paardekoper uit Renkum. De waterspeelplaats vormt nu een geheel met het waterfiltergebouw. Via een verdeelwerk kunnen kinderen het Seelbeekwater de waterfilterkelder in laten stromen. Het water stroomt dan verder door de gemetselde watergoot langs de buitenmuur van het waterfiltergebouw. Deze oorspronkelijke watergoot werd door het Waterschap gerestaureerd. Het bouwkundige werk werd wederom uitgevoerd door Bouwbedrijf A. Methorst uit Renkum.

In de waterinlaat zijn afbeeldingen van koeien te zien. Een beeldende verwijzing naar de voormalige modelboerderij Het Huis ter Aa. Verder zijn naast het bruggetje over de Seelbeek stapstenen aangebracht in de vorm van laars afdrukken, een creatieve link naar de voormalige Hevea rubberfabrieken. Naast het bruggetje is een bijenhotel geplaatst.

Deze waterspeelplaats is prachtig ingepast in het Seelbeekdal. Roos Kwakernaak onthulde het informatiebord van de waterspeelplaats. Frans ter Maten stelde tenslotte voor om de Seelbeek in het vervolg Speelbeek te noemen!

17 December 2019,  Lodewijk Rondeboom