Onderhoud aan de Schoolbeek

19 juli 2023 – De Gemeente Apeldoorn heeft bewoners in de omgeving van de Schoolbeek een bericht gestuurd met plannen voor onderhoud en herinrichting. De plannen houden het volgende in:

  1. De beek in het bosgebied ten noorden van de Europaweg met de sprengkoppen. Hier vindt herinrichting plaats en dit gaat de gemeente organiseren.
  2. De beek ten zuidoosten van de Europaweg. Hier vindt groot onderhoud plaats en dat gaat het waterschap organiseren.

De Schoolbeek is op een aantal plaatsen lek en er is een dikke sliblaag ontstaan. Het onderhoud en herinrichting zou ervoor moeten zorgen dat de beek niet meer droog komt te staan.

Voor de volledige planning kunt u kijken op: www.apeldoorn.nl/schoolbeek

Plankaart voorlopig ontwerp Schoolbeek
Plan van de gemeente Apeldoorn