'Nu keuzes maken voor behoud Veluwse beken en sprengen'

Bekenstichting brengt noodzakelijke stappen in kaart

Van het aanleggen van steigertjes in waterlopen die langs de tuin stromen tot lokale wateronttrekking, nog altijd worden er ingrepen gedaan en toegestaan die de Veluwse beken aantasten. En op grotere schaal is er het probleem van de verspreiding van vermestende stoffen als stikstof en fosfaat. En de verwoestende effecten van de klimaatverandering natuurlijk.

De toekomst van de Veluwse beken en sprengen staat op het spel en het is tijd voor actie. Dat is kort samengevat de boodschap die wordt uitgedragen in het jongste nummer van De Wijerd, het kwartaalblad van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken. “We leven in een tijdvak, waarin op heel korte termijn belangrijke keuzes moeten worden gemaakt, om de leefbaarheid van de Veluwe voor de toekomst veilig te stellen”, schrijft Wijerd-hoofdredacteur Henri Slijkhuis. 

Hij roept zijn eigen Bekenstichting en andere natuur- en cultuurorganisaties in een artikel op om tot een heldere stellingname te komen: “Dat zal helpen om publiciteit te genereren voor de bescherming van de sprengen en beken op de Veluwe. Want zonder druk op de overheden wordt het probleem wel aangepakt, maar veel te traag. Dit gaat ten koste van onze sprengen en beken met de daarbij behorende natuur.”

In het kwartaalblad van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken is ook een interview opgenomen met Ella de Hullu, die sinds 29 maart 2019 voorzitter is van de Bekenstichting. Ook zij vindt het tijd om door te pakken: “We zullen aandacht moeten besteden aan zowel de lange termijn ontwikkelingen in het beleid van overheden, vooral provincie, waterschappen en Vitens, maar zeker ook aan lokale zaken die spelen op de korte termijn.”

In beide artikelen wordt onderstreept dat er veel kennis aanwezig is binnen de Bekenstichting om de problemen van verdroging, vermesting en verzuring van de sprengen en beken aan te pakken. Die kennis kan ingezet worden om gemeenten, waterschappen, provincie en natuurorganisaties te helpen in beweging te komen.

In het nieuwe nummer van De Wijerd is er verder onder meer aandacht voor het democratische gehalte van de waterschappen, onderzoek van de KNNV-Apeldoorn naar beekprikken en een interview met Ben Bolt uit Heerde. Hij is inmiddels de tachtig gepasseerd en zet zich al jaren in om kennis over de Veluwse sprengen en beken door te geven aan de jongere generatie.

Voor meer informatie over de Bekenstichting en ons kwartaalblad De Wijerd via Zwier Hottinga-Doornbosch, via info@bekenstichting.nl.