Nieuwe Wijerd staat in het teken van het goed onderhouden van sprengenbeken.

De sprengenbeken zijn vele eeuwen geleden gegraven. Goed onderhoud en beheer van dit cultuurhistorisch erfgoed is van belang om ze voor het nageslacht te bewaren. Doe je dat niet, dan zullen ze vervallen en uiteindelijk verdwijnen. In de jaren vijftig van de vorige eeuw ontstaan er op veel plaatsen grote problemen, omdat de sprengenbeken hun economische waarde voor de industrie hebben verloren en er geen onderhoud meer wordt gepleegd. Het natuurbesef tijdens de wederopbouw is nog gering en veel van de beken dreigen te vervallen. Om te voorkomen dat de sprengenbeken teloor gaan wordt de Bekenstichting in 1979 opgericht. De stichting is succesvol en na aanvankelijk het onderhoud zelf te hebben opgepakt, wordt dit tien jaar later door het waterschap overgenomen.

Het belang van goed onderhoud wordt gelukkig tegenwoordig alom ingezien. Dit belang zal de komende jaren verder toenemen door de sterk wisselende waterafvoer in de beken ten gevolge van klimaatverandering. Droge en natte perioden worden afgewisseld en het is noodzakelijk om tijdens overvloedige regenval het water te gaan vasthouden.

Naast Waterschap Vallei en Veluwe spannen ook veel vrijwilligers zich in om de sprengenbeken goed te onderhouden. In de nieuwe Wijerd interviewt Henk Weltje verschillende mensen uit Apeldoorn en gaat Henri Slijkhuis in op de vrijwilligersgroep in Eerbeek, die weer water heeft gekregen in de jaren droogstaande Gravinnebeek. René en Eric Harleman voeren een gesprek met Herman Geurts uit Ugchelen, die zich sterk maakt voor de Hamermolen met bijbehorende beek.

Verder vindt u in het blad een interessante bijdrage van Gajes Scheltema over de papiermolens, die aan de Beekhuizerbeek in Velp hebben gestaan.
Wilt u ons kwartaalblad ontvangen en donateur worden of wilt u alleen dit nummer ontvangen, neem dan contact op met het secretariaat via info@bekenstichting.nl