Nieuwe Bekenpadgids Vaassen is nu verkrijgbaar!

Henri Slijkhuis en Eric Harleman hebben als schrijver respectievelijk vormgever de bekenpadgids Vaassen geheel vernieuwd. Na deel 1 Bekenpad Epe die vorig jaar is uitgegeven is er nu ook deel 2 in de reeks ‘Verder op pad langs stromend water’.

In Vaassen en omgeving vindt u een uniek sprengenlandschap. Het landschap wordt nog altijd gedomineerd door elementen, die onze verre voorvaderen hebben aangelegd. Zij groeven in de zestiende en zeventiende eeuw een complex bekensysteem, dat een zuiver economisch doel diende.

Het stelsel van deze sprengenbeken is nog compleet aanwezig. Dit door mensenhand ontstane landschap, met een grote ecologische en cultuurhistorische waarde, is ook van praktische betekenis. Het water voedt de visvijvers en waterpartijen rondom kasteel de Cannenburch.

De historische betekenis van de Vaassense beken is groot. Eeuwenlang zijn molens aangedreven met waterkracht. Tegenwoordig is de economische betekenis verschoven naar recreatie en toerisme. De beken lopen als aders door het landschap en zorgen er mede voor dat de campings en bungalowparken het hele jaar flink bezet zijn. Van de wandel- en fietsroutes in de omgeving van de beken wordt veel gebruik gemaakt, zowel door toeristen als de lokale bevolking.

Zoals alle cultuurelementen in het landschap moeten sprengen, sprengenbeken en opgeleide beken worden onderhouden. Gebeurt dat niet, dan raken ze in verval en verdwijnen uiteindelijk. De sprengen moeten op diepte worden gehouden om de wateraanvoer te garanderen, dat betekent dat er regelmatig zand en modder moet worden verwijderd. Ook wijerds zullen af en toe uitgebaggerd moeten worden om te voorkomen dat ze gevuld raken met slib en bladeren. Bij de opgeleide beken als de Hattemse Molenbeek en Geelmolense Beek hebben de wallen regelmatig onderhoud nodig en moeten beschoeiing en leemlaag worden hersteld om te voorkomen dat de beek gaat lekken. Langs de beken bevinden zich een aantal cultuurhistorische pareltjes, die in dit boekje beschreven worden.

De auteur Henri Slijkhuis (l) en vormgever/ fotograaf Eric Harleman © Foto D. Damsté

De eerste versie van deze bekenpadgids is al geschreven in 1983 door Wim Oosterloo. In 2002 heeft Wim gewerkt aan een herziene versie. Die is echter nooit uitgegeven. Bij het schrijven van de nieuwe bekenpadgids Vaassen heb ik dankbaar gebruik gemaakt van zijn inspanningen.

De 90 pagina’s dikke gids is uitgebracht met meer dan 100 kleurenfoto’s die speciaal door de auteurs zijn gemaakt en is uitgevoerd met een luxe ringband. Naast duidelijke routekaartjes en beschrijvingen is er veel informatie over Vaassense natuur- en cultuurhistorie in de gids te vinden. Het wordt gedrukt in een beperkte oplage, dus wacht niet te lang.

U kunt deze gids bestellen via de mail of telefoon bij het secretariaat van de Bekenstichting (info@bekenstichting.nl). Vanaf 23 juli 2018 zal het boek ook op diverse lokaties in Epe, Emst en Vaassen te verkrijgen zijn.