Najaarsexcursie dd. 27-10-2018 – Beek op de Paasberg, Park Angerenstein, Insula Dei en Sacre Coeur

Start excursie 13.15 u bij Restaurant Kumpulan op landgoed Bronbeek. Verzamelen op de parkeerplaats naast het restaurant.

Adres van Restaurant Kumpulan: Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.

De ingang is precies op de hoek van de Velperweg en de Bronbeeklaan bij het verkeerslicht.  U rijdt dan over de toegangsweg tussen het Museum Bronbeek en het restaurant door naar de Parkeerplaats voor bezoekers.

We lopen eerst in een klein kwartiertje naar het beginpunt van de excursie op de kruising van de Beek op de Paasberg met de Bronbeeklaan. Hier zal onze begeleider, Hans Kampscheur van Waterschap Rijn en IJssel ons opwachten. We lopen dan langs de beek naar park Angerenstein, waar we de ingewikkelde loop van de beek door het park en door het gebied van Insula Dei zullen volgen tot in het park Sacre Coeur. Ongetwijfeld zal Hans ons veel kunnen vertellen over dit gebied, het beheer en onderhoud van de beek en de mogelijkheden tot waterberging in dit gebied en de toekomstvisie voor het gebied en de beek.

Uiterlijk 16 u beëindigen we de excursie en wandelen we terug naar restaurant Kumpulan voor een drankje.

Meld u vóór 22-10 aan bij het secretariaat info@sprengenbeken.nl of telefoon 0578 631459 voor deze mooie excursie.

Wiebe Kiel