Najaarsexcursie 2018-10-27

Met een grote groep van 38 mensen hebben we ons afgelopen zaterdagmiddag verzameld bij de Witte School in Arnhem bij het begin van de Beek op de Paasberg. Het begin wordt gemarkeerd door de kwelvijver vlak bij de school aan de Bronbeeklaan. Dit gebied ligt in een zeer geaccidenteerd terrein in Arnhem, zuidelijk van de A12, waardoor nog wel eens wateroverlast ontstaat bij zware regenval. Waterschap en gemeente Arnhem beraden zich op te treffen maatregelen in dit gebied tussen het begin van de beek en park Angerenstein. Ook een plaatselijke werkgroep probeert in samenspraak met de verschillende partijen tot een verbetering van dit gebied in meerdere opzichten te komen. Onder leiding van Hans Kampschreur van Waterschap Rijn & IJssel begeven we ons langs de beek, waar Hans over de vele bijzonderheden vertelt. Bij het Beekland Lyceum komen we bij Park Angerenstein, waar de beek en de vijvers ook gevoed worden door de sprengkoppen, die hier tevens de vele vijverpartijen voeden met water. Een deel van de beek heeft zich voor het park afgesplitst naar het naastgelegen Insula Dei. De waterhuishouding in het park luistert zeer nauw. Bij de ene stuw is het een plankje meer en bij de andere een plankje minder om de waterniveau’s goed te regelen. Ook Ronald Bos van gemeente Arnhem levert met bijzondere details zijn bijdrage. Een prachtig park en zeker met het mooie najaarsweer. Daarna over de Velperweg naar het Park Sacre Coeur, waar we tot aan de spoorlijn naar Zutphen lopen. Hier ligt de samensmelting van de Beek op de Paasberg met de Bronbeek in een prachtige oude duiker onder het spoor.

Een zeer leerzame een mooie excursie. We raden u aan op een mooie dag hier eens te gaan wandelen. De foto´s geven een beeld van het gebied. Deze kunt u bekijken door hier te klikken!

Wiebe Kiel
Lid DB