Mosterd- en snuifmolen

Mosterd- en snuifmolen   Loenense Beek

Nabij het dorp aan een zijbeek, de Bruisbeek genaamd, moet een mosterd- en snuifmolentje hebben gestaan. Vermoed wordt dat hier eerder een papiermolen was die in de 19e eeuw is omgezet. In de volksmond werd de eigenaar de mosterdkoning genoemd.