Monnikhuizer Molens

Monnikhuizer Molens  (Korenmolen Werklust) Grift (Apeldoorn)

Dit was een complex ter weerszijden van de beek dat achtereenvolgens een graanmaalderij, een olieslagerij en een papiermakerij heeft gekend. De oudste vermelding is uit 1335, de oliemolen wordt in 1392 genoemd. Tegenover de korenmolen werd een papiermolen gebouwd die afbrandde en die in 1676 ‘Verbrande Molen’ werd genoemd. De molen werd herbouwd, brandde in 1854 opnieuw af en werd in 1861 opnieuw herbouwd. De korenmolen heette in 1861 en daarna ‘Werklust’.De gebouwen waren in 1935  verdwenen. De korenmolen werkte in 1933 nog hoofdzakelijk met waterkracht maar is in 1936 samen met het gebouw van de oliemolen gesloopt.

Monnikhuizer Molens
Monnikhuizer Molens