Mededelingen Vallei en Veluwe over zakking waterpeil en gebruik van oppervlaktewater

12-08-2020 – Er is de afgelopen dagen in het werkgebied van Vallei en Veluwe nauwelijks regen gevallen. Waar dat wel gebeurde ging dat om enkele mm. De komende dagen wordt geen regen verwacht. Gevolg is dat waterpeilen verder onderuit zakken. Door de hitte dalen waterstanden in de kleinere beken en sloten en vallen watergangen steeds meer droog. Blauwalgmeldingen en meldingen van dode vissen zijn binnengekomen. Treft u dergelijke zaken aan, dan vragen we u ons dit te melden via 055-5272600. We troffen afgelopen dagen maatregelen en onderzoeken verder om water in te laten op plekken waar dat ecologisch het meest nodig is. Watervoorraad is er nauwelijks. Voor grondeigenaren is de regeling Watersparen interessant. Deze nieuw regeling houdt in dat € 400.000 euro beschikbaar is voor maatregelen die verdroging tegengaan, het vasthouden van water bevorderen en die water toevoegen aan de grondwatervoorraad.

Sinds eind mei mag er geen oppervlaktewater gebruikt worden voor vernatting op welke manier dan ook in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe. Dit geldt voor alle (sprengen)beken en het Apeldoorns kanaal. Uitzondering daarop staan op de site en is o.a. het gebied tussen het Apeldoorns Kanaal en de IJssel. Informatie en eventuele overtredingen kunt u melden via de site www.vallei-Veluwe.nl/droogte.