Loenense bekenroute – aangepast 15-04-2018

(de aanpassingen in de route staan dikgedrukt weergegeven)

Het kaartje uit het wandelboekje op blz. 18 en 19, is ongewijzigd. Het bij punt 5 omschreven alternatief 1, is echter niet op kaart uitgewerkt. De overige informatie in het boekje is ongewijzigd, met uitzondering van de informatie die bij De Middelste Molen staat vermeld op blz 20/21. Aan het eind van de tekst over deze molen moet nog worden vermeld dat m.i.v. 9-4-2018 ter plaatse van deze molen een nieuw bezoekerscentrum in gebruik is genomen.

 1. Vanuit de parkeerplaats volgt u het fietspad langs de Hoofdweg, met de rug naar de spoorlijn gekeerd
 • Conferentieoord Bosoord aan de linkerkant passeren en de eerste weg linksaf Veldhuizen.
 • De klinkerweg buigt iets naar rechts en wordt asfalt. Aan de linkerkant achter de afrastering ligt bedrijventerrein Veldhuizen
 • Aan het eind op de T splitsing rechtsaf, nog steeds Veldhuizen.
 • (Twee boerderijen passeren de weg wordt half verhard)
 • De eerste weg links nemen ( zandpad), richting huisnummer 32 en 34.
 • Doorlopen tot iets voorbij de bosrand. Hier ziet u op een kruising de Vrijenbergerspreng.
 1. De spreng oversteken en gelijk rechtsaf het fietspad oplopen.
 • Steeds rechtdoor. U volgt de spreng die rechts van u loopt.
 • Aan het eind van het fietspad de slagboom passeren en bij P- 22895 rechtsaf. Hier ziet u de Vrijenbergerspreng onder het kanaal doorgaan
 • (Wanneer u linksaf zou gaan kunt u iets verderop aan de overkant van het kanaal het pompgebouw zien waar water wordt opgepompt voor de infiltratiebekkens van Vitens op de Schalterberg.)
 • Rechtsaf volgt u een smal zandpad langs de verkeersweg tot aan de stoplichten
 • Bij de stoplichten linksaf de verkeersweg en het Apeldoorns kanaal oversteken.
 1. Direct na de brug rechtsaf langs het kanaal het geasfalteerde fietspad volgen.
 • Na ongeveer 700 meter passeert u de Voorsterweg ( bij ophaalbrug)
 • U blijft het fietspad volgen richting de Middelste molen (c). Een bezoek aan het nieuwe Museum Bezoekerscentrum De Middelste Molen is aan te raden
 • Net na de Middelste Molen loopt u over een bruggetje over de Loenense Molenbeek
 1. Bij de eerstvolgende brug gaat u rechtsaf en steekt u het kanaal en de voorrangsweg over.
 • Deze rustige asfaltweg uitlopen en aan het eind rechtsaf : de Eerbeekse dijk. Halverwege wordt de half verharde weg een asfaltweg. Deze loopt u uit tot punt 5 op de kaart. U heeft nu 2 mogelijkheden

Alternatief 1

 • U slaat linksaf:. Op het eind van de weg weer linksaf .( Slatsdijk) Na ongeveer 50 meter ziet u rechts een beek door het weiland lopen en onder de weg doorgaan. Deze beek komt van een sprengkop ( de kop van Biezeman). Deze sprengkop ligt op het eind van de  Weversweg vlakbij de Horstweg. De Weversweg is de eerstvolgende onverharde weg rechts .
 • U keert terug naar De T- splitsing en gaat nu rechtsaf. Aan de linkerkant ligt een boerderij . Rechts ervan loopt de Loenense beek.(Op de BekenAtlas Veluwe en op de Waterschapskaarten wordt dit de Sloot Slatsdijk genoemd). Ook deze beek gaat onder de weg door. Iets verderop kruisen de beken elkaar ( aquaduct). De Loenense beek loopt onder door en gaat iets verderop rechtsaf richting achterkant van kasteel Ter Horst richting Apeldoorns kanaal. De beek (Sloot Slatsdijk) vanaf de kop van Biezeman loopt bovenlangs en gaat rechtdoor  naar het Lonapark. In het Lonapark  gaat hij rechtsaf (en wordt hier Sloot Lonapark genoemd) en  voedt het water rondom kasteel ter Horst. Het brede water ernaast heet Strobroekbeek.
 • U volgt deze beek en gaat rechtdoor naar het Lonapark i.p.v. linksaf de asfaltweg te volgen. U loopt langs de voetbalvelden. Links ziet u het clubgebouw.
 • Op het eind van de weg ziet u voor u een bruggetje. U gaat over het bruggetje en slaat rechtsaf ( de Hoofdweg) richting Klarenbeek. Wanneer u deze volgt komt u bij het startpunt.
 • U kunt echter ook even naar de sprengkop van de Strobroeksebeek lopen. In dat geval steekt u de weg over en slaat rechtsaf de Vrijenbergerweg in . Wanneer u deze volgt passeert u de Groote Modderkolk (boerderij Natuurmonumenten). Als u doorloopt tot aan de bosrand( totaal ongeveer 500 meter verder) ziet u rechts een brede sloot die meestal droog staat. Naast deze sloot ziet u de sprengkop van  de Strobroekse beek. De beek loopt het bos in, achter de Groote Modderkolk langs en steekt vlakbij de spoorweg en bij Bosoord de Hoofdweg over.
 • U loopt terug naar de hoofdweg, steekt deze over en gaat linksaf. ( richting Klarenbeek) Na ongeveer 300m ziet u vlak voor de spoorlijn een zandpad naar rechts lopen. Als u dit pad even inloopt ziet u een gebouw van de Strobroekse molen: (vroeger was dit een volmolen). Vlak ervoor op particulier terrein heeft de molen gestaan.
 • U loopt terug naar de spoorlijn en steekt deze over . Iets verderop ligt Bosoord.

Alternatief 2

 • Op de Molenallee slaat u rechtsaf. Aan de linkerkant ziet u de Loenense Molenbeek
 • Bij een huis maakt de weg een bocht naar links. Voor de volgende bocht naar links ligt in een weiland voor huis nr 20 het restant van de Bovenste molen. Als u goed kijkt ziet u een deel van een lage muur in het weiland met rechts daarvan een watervalletje.
 • De weg buigt naar rechts en kruist de spoorlijn.
 • U ziet links voor de spoorwegovergang langs de spoorlijn een beek lopen die op dit punt uitmondt in de Loenense Molenbeek. Dit is de Strobroekse beek. Deze beek Is de Hoofdweg overgestoken (zie alternatief 1)
 • Meteen voorbij het spoor wordt het een asfaltweg en buigt naar links. De Loenense Molenbeek beek stroomt hier rechtdoor richting Apeldoorns kanaal en kruist dit ter plaatse van de Middelste Molen.
 • U volgt de asfaltweg naar links. Aan het eind van deze weg steekt u de verkeersweg ( Hoofdweg) over en komt u uit bij conferentieoord Bosoord.
 • Mocht u de plek van de Stobroekse molen nog willen zien dan steekt u niet de weg over maar gaat linksaf de spoorlijn over en vlak daarna gaat u links het zandpad in (zie alternatief 1)