Leden van de werkgroep Hydrologie

Ir. Wim P.C. Zeeman
(geo) hydroloog. Voorzitter van de werkgroep. Lid van Platform Beek- en rivierherstel en werkzaamheden voor STOWA. In het verleden was hij o.a. Secretaris ECCR en als senior wateradviseur werkzaam bij Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk gebied. Secretaris ECCR.

Ir. Yolt IJzerman
Vanaf oprichting bestuurslid Bekenstichting. Opgeleid als ecoloog/ natuurbeheerder aan de WUR (1970-1979).
Was tot 2019 werkzaam bij SBB. Bijzondere belangstelling voor natuurbeheer in relatie tot (grond)waterbeheer en relatie natuur en cultuurhistorie. Daarnaast specialist op het gebied van (water)molens.

Dr. Flip Witte
Was onderzoeker bij KWR Watercycle Research Institute, nu zelfstandig adviseur. Bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit afd. systeemecologie. Hij is gericht op de samenhang water en natuur en de verdroging van de Veluwe gaat hem aan het hart. Flip heeft van 1991 – 2004 gewerkt aan de Wageningen Universiteit waar hij hydrologie, natuurbouw en ecohydrologie doceerde.

Dr. Gé van den Eertwegh
Eigenaar van FutureWater, thans H2O.
Specialist in aquatische en terrestrische ecologie, transport van stoffen in de bodem en kwaliteit van oppervlaktewater. Verder bestuurslid Nederlandse hydrologische Vereniging en voorzitter van de TNO-Gebruikersraad Geo-modellen Ondiep.

Ing. Piet Warmerdam
Zijn expertise is stroomgebiedshydrologie, neerslag- afvoermodellering, meting van neerslag en het onderzoek naar de verdamping van neerslag.

Ing. Ad Bot
Docent bij Van Hall/ Larenstein.

Dr. Victor Bense
WUR, Departement Omgevingswetenschappen, onderdeel, Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer.

Drs. Frank de Zanger
Fysisch geograaf (UvA).

Adviseurs van de werkgroep zijn:
Ir. Teun Spek, ecohydroloog, Prov. Gelderland;
Ir. Almer Bolman, hydroloog, waterschap Vallei en Veluwe;
Mark de Vries, omgevingsmanager Vitens.