Landschapsecologische systeemanalyse van sprengengebied Motketel

6 december 2023 – De Motketel is een eigendom van Kroondomein Het Loo. Om de kwaliteit van het gebied te verbeteren is een analyse (LESA) aangevraagd door de eigenaar. De Motketel bestaat uit een uitgebreid stelsel van beken en sprengen.

Verschillende onderzoeken worden gedaan in dit gebied, zoals grondboringen. In het gebied is ook zeldzame fauna aanwezig: de slijkvlieg en de kokerjuffer. Hoe de LESA in elkaar zit en welke onderzoeken worden gedaan, kunt u hier lezen.