Korenmolen van het Huis te Eerbeek

Korenmolen van het Huis te Eerbeek   Eerbeekse Beek

Water voor Oliemolen op de Eerbeekse Beek
De watermolen op de Erbeke dateert al uit 1395 en behoorde lange tijd tot de bezittingen van het Huis te Eerbeek. De oudste vermelding dateert van 1395. In 1861 is tegen de korenmolen een oliemolen gebouwd. Elke molen had een eigen rad. In 1942 legateerde de weduwe van professor M. W. C. Weber dit landgoed aan de Stichting het Geldersch Landschap, het huidige GLK. Bij de restauratie in 1966/67 werd de oliemolen hersteld. Aan het einde van de vorige eeuw werd de interessante molen gerestaureerd. De korenmolen is toen verwijderd. Indien er voldoende water beschikbaar is kan ze ook daadwerkelijk olie persen. Wij werken samen met een aantal betrokkenen om dat te gaan realiseren.

Historische opname van de korenmolen (links) en oliemolen (rechts)
Historische opname van de korenmolen (links) en oliemolen (rechts)
Waterval van de Oliemolen
Waterval van de Oliemolen

GLK, De Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen, is de  eigenaar van de wijerd van deze bijzondere molen; die bij het Huis te Eerbeek bekend is als de `vijver`. Op een detail van een kaart uit 1640-1650, Thuis te Eerdtbeeck naar R.A.G., alg. Krt.Verz. NR. 222,  is te zien hoe deze wijerd zorgt voor wateropslag om de toen zogenaamde Saetmeul te kunnen laten werken.
Molen 67c tekening vijver

Deze vijver/wijerd is, zoals dat tot voor kort bij de gracht van het Huis te Eerbeek het geval was, dringend aan onderhoud toe.

Wij zetten ons in om ook nu de bijzondere Oliemolen te Eerbeek van voldoende water te voorzien om in het toeristenseizoen regelmatig op zaterdagen op waterkracht te laten werken.

De Rotary Eerbeek-Zutphen heeft daartoe destijds het initiatief genomen en contacten gelegd met onze Provincie, GLK, Waterschap Vallei&Veluwe, VITENS, Coldenhove Papier, de Gemeente Brummen  en de Bekenstichting.

Reeds vanaf 2008 werken die partijen met dat doel samen.

Wijerd van het Huis te Eerbeek
Wijerd van het Huis te Eerbeek

Vanaf herfst 2014 is gewerkt om de wijerd/vijver van het Huis te Eerbeek weer als opslag te laten functioneren van water. Door enkele aanpassingen in de verbindingen met de toeleidende beek is het mogelijk om gedurende de week tijdelijk meer water naar de wijerd te leiden. Deze fase is op 16 april in elk geval afgerond.
Het gaat vooralsnog om de zomerperiode. Dan wil de eigenaar de Oliemolen laten “werken” voor bezoekers. Dat kan alleen als voor het weekeinde voldoende water in de wijerd is verzameld. Alleen dan kan de Kollergang in de Oliemolen als persinstallatie werken. Wel is het zo dat de beschoeiing van de wijerd eigenlijk met een vijftiental centimeters zou moeten worden verhoogd.

Inmiddels is duidelijk geworden dat GLK geen fondsen beschikbaar heeft om de vijver te baggeren, opnieuw te beschoeien en waterdicht te maken. Maar er is wel een andere, tijdelijke, oplossing gevonden!

Interieur oliemolen in 2014
Interieur oliemolen in 2014

In januari 2014 heeft GLK water in de wijerd gepompt om te zien of die vijver dat water vast kan houden (niet al te zeer lek is). Dat bleek mogelijk en wel zodanig dat het waterniveau gedurende een beperkte periode meer dan 10 centimeter hoger kan staan dan dat gewoonlijk het geval is. Zo wordt een extra watervoorraad gecreëerd. Die kan worden gebruikt om de Kollergang van de Oliemolen in Eerbeek in beweging te krijgen en olie uit lijnzaad te persen.

Het is weliswaar niet de meest charmante oplossing maar zo kunnen bezoekers ook in de zomerperiode van 2014 genieten van een werkende Oliemolen.