Korenmolen van het Huis Staverden

Korenmolen van het Huis Staverden   Staverdense Beek

De oudste vermelding van Staverden dateert van 1295 en van de molen 1307. In 1924 werd de molen stilgelegd en werden rad, molenloop en binnenwerk gesloopt. In 1985 werd het sluisje boven de waterval vernieuwd en in 1989 werd een nieuwe houten goot en een bovenslagrad aangebracht.

Boerderij van de voormalige Staverdense Korenmolen. De bovenloop van de Molenbeek is zichtbaar opgeleid
Boerderij van de voormalige Staverdense Korenmolen. De bovenloop van de Molenbeek is zichtbaar opgeleid

In augustus 2013 heeft de Bekenstichting bij GLK aandacht gevraagd voor de slechte staat van het waterrad. GLK heeft deze vraag voortvarend aangepakt en heeft in 2014 het rad vernieuwd.

Het in 2014 gerestaureerde rad
Het in 2014 gerestaureerde rad

Landgoed Staverden is een prachtig landgoed centraal gelegen op de Veluwe. Het landgoed kent een rijke natuur.  Het landhuis met molen, de boerderijen met het agrarisch cultuurlandschap, de monumentale bossen met de waterlopen vormen een cultuurhistorisch geheel, waar geen toerist omheen kan.

De korenmolen van Staverden kent een zeer lange geschiedenis. De oudste vermelding van Staverden dateert al van 1295. In dat jaar krijgt graaf Reynalt van Gelre toestemming van de koning om een nieuwe stad of vesting te bouwen. De stad is nooit gebouwd, maar wel een hof met een molen. Al in 1307 wordt aan de Orde van St. Jan van Jeruzalem door de graaf een rente van 20 pond geschonken uit opbrengsten van hof en molen van Staverden.

De molen is door verschillende eigenaren in al die de eeuwen verpacht. De laatste pachter is in 1850 de familie Gardenbroek. Deze familie heeft tot 1924 met de watermolen gewerkt. Bij het stilleggen van de molen is direct het waterrad met de molenloop en het binnenwerk gesloopt. Van het molenhuis is ook het gedeelte aan de beek afgebroken. De stichting Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) is in 1963 eigenaar van het landgoed Staverden geworden. Het Landgoed heeft een oppervlak van 737 ha.