Kleine beestjes in beken staan in de nieuwe Wijerd in de schijnwerper.

In de nieuwe Wijerd staan twee artikelen over macrofauna in sprengenbeken. Onder macrofauna worden kleine met het blote oog waarneembare dieren verstaan. Sprengenbeken zijn, als ze niet geteisterd worden door een heel droge periode, altijd stromend. In dit stromende water leven heel andere soorten macrofauna dan in stilstaand water. En in de beken komen er bovenstrooms weer andere diertjes voor dan benedenstrooms. Hoe dit precies zit, wordt in een overzichtsartikel allemaal uit de doeken gedaan.

In de Klaar- en Verloren Beek in de buurt van de Kopermolen in Zuuk heeft de werkgroep Sprengen en Beken van de KNNV-Apeldoorn afgelopen herfst gekeken naar welke diertjes er in deze beken te vinden zijn. Het resultaat wordt beschreven en prachtig geïllustreerd met mooie afbeeldingen.

Theo Spijkerman heeft zich verdiept in de historie van de grutmolen van Nijkerk. Deze watermolen aan de Breede Beek heeft gedraaid van 1656 tot circa 1720 en wordt in de Bekenatlas van de Bekenstichting als verdwenen aangegeven. Theo toont in zijn verhaal aan, dat dit niet correct is.

 

De Wijerd van afgelopen september heeft als thema onderhoud en beheer van (sprengen)beken. De artikelen hierover roepen bij Nic Zuurdeeg herinneringen op aan zijn werkzame jaren bij Staatsbosbeheer. Hij houdt een pleidooi om de sprengenbeken van de nodige schaduw te gaan voorzien door het aanplanten of spontaan laten opkomen van bomen. In zijn optiek kan hiermee het onderhoud flink vereenvoudigd worden. Bestuurslid Yolt IJzerman van de Bekenstichting reageert op de bijdrage van Nic.

Verder vindt u verhalen over bijzondere watermolens in Slovenië en Frankrijk in de Wijerd. Het is een gevarieerd nummer geworden.

U kunt de Wijerd bestellen of donateur worden, neem dan contact op met het secretariaat via info@bekenstichting.nl

Kokerjuffer