Ingrijpende wijzigingen Omgevingswet

In 2021 zal de Omgevingswet van kracht worden. Hierdoor krijgen gemeenten tot 2029 de tijd om hun lokale beleidsinstrumentarium geheel aan de wet aan te passen. Een aanpassing die ook sterke invloed heeft op de erfgoedsector: erfgoedverordening en welstandnota’s zullen verdwijnen. Deze worden namelijk vanaf dat moment opgenomen in het gemeentelijke omgevingsplan. Het hele stelsel verschuift zo van sectoraal naar een nieuw integraal stelsel. In principe is dit niet direct een verkeerde wending, aangezien het inderdaad kan leiden tot een meer optimale omgevingskwaliteit.

De laatste plannen van het kabinet zorgen echter voor ingrijpende veranderingen in de omgevingswet. Deze verandering drukken zwaar op het creeëren van de optimale omgevingskwaliteit, zo stelt de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit na het bestuderen van de Invoeringswet. Deze wet regelt onder andere de overgang richting het nieuwe stelsel.

Wilt u meer lezen over de ingrijpende veranderingen binnen de omgevingwet? Klik dan hier!