Impressie contactpersonenochtend 14 april

Op 14 april 2018 werd de contactpersonenochtend vanuit de Bekenstichting georganiseerd. Door Matthijs de Vos en Manon Klein Kranenburg van Waterschap Rijn & IJssel kregen we een uitleg over het in 2016 uitgevoerde groot onderhoud aan de Beek. Grote hoeveelheden slib zijn afgevoerd vanuit de sprengkop en de beek tot aan de grote vijver zijn verwijderd. Met het waterschap werd gediscussieerd over het gewenste niveau van regulier onderhoud van de beek, zoals die er nu bij ligt. Mogelijke inzet van vrijwilligers is hierbij ook aan de orde geweest. Op de foto’s is een beeld te zien van de beek vanaf de sprengkop. Op kwelplaatsen is paarbladig goudveil te zien. Een interessante ochtend waarbij veel ervaring en visie werd uitgewisseld.

Wiebe Kiel
coördinator contactpersonen en lid DB Bekenstichting

Enkele foto’s van deze ochtend kunt u hier bekijken!