Holtse Molen

Holtse Molen   Geelmolense Beek

Een papiermolen gebouwd na 1660. Later is er sprake van twee molens. De noordelijke molen is na 1863 afgebroken. De zuidelijke werd eerst wasserij. Vanaf 1927 is op deze lokatie een viskwekerij gevestigd.

Viskwekerij Het Hol. Het water uit de opgeleide beek wordt door de vijvers geleid naar de onderbeek
Viskwekerij Het Hol. Het water uit de opgeleide beek wordt door de vijvers geleid naar de onderbeek