Het project Emster beken van de Bekenstichting is afgesloten

De rol van het water staat centraal in het gebied van Emst en Vaassen. Water is de motor achter veel processen en landschapspatronen. Als we de aanwezigheid van watermolens willen verklaren, moeten we bij de bron aan de rand van het Veluwemassief zijn. Evenzogoed moeten we voor de natte bloemrijke hooilanden in bijvoorbeeld het gebied de Kiefkamp, starten bij de heidevelden verder naar het westen. De Smallertse – en Nijmolense Beek zorgen tevens voor prachtige natuur. Tijdens de fiets- en/of wandeltocht zijn er veel verschillende soorten vegetatie en waterfauna waar te nemen. Het landschap bevat veel overblijfselen uit vervlogen tijden. Zo zijn er verschillende grafheuvels, een urnenveld en een celtic field uit de prehistorie. Uit latere tijden stammen enken, een schapenwasplaats, wildkeringen, kronkelende landwegen, extensief gebruikte wei- en bouwlanden en voormalige vijvers van een viskwekerij.

Doordat in Emst geen ruilverkaveling heeft plaatsgevonden is het landschap nooit op grote schaal veranderd en heeft het veel van zijn oorspronkelijke karakter behouden.

Dit alles is verwoord in een prachtig geïllustreerde bekenpadgids van ruim 100 pagina’s. Het is het vierde deel in de reeks van “Verder op pad langs stromend water met Henri Slijkhuis en Eric Harleman”. U kunt per fiets of lopend de uitgestippelde route langs karakteristieke objecten afleggen.

Het is in dit project echter niet gebleven bij het maken van deze routegids. Er zijn informatieborden en banken geplaatst op markante plaatsen. De sprengen van de Nijmolense Beek, die vrijwel onzichtbaar zijn door dicht struikgewas, zijn zichtbaar gemaakt vanaf de Isendoornweg.

Helaas is niet alles gelukt wat de projectgroep wilde bereiken. Het realiseren van natuurstroken langs beken om de natuurwaarden te vergroten, is ondanks veel inspanning niet van de grond gekomen. De grondeigenaren vonden de te ontvangen subsidie niet voldoende om hierop in te tekenen. Jammer, omdat de beken op veel plaatsen in het landbouwgebied maar weinig ruimte hebben en ruimte voor de beek voor de Bekenstichting belangrijk is. Toch kijkt de projectgroep tevreden terug op hetgeen wel bereikt is.

De Bekenpadgids Emst is te bestellen bij info@sprengenbeken.nl en kost 8,50 euro. De gids zal ook te koop zijn bij de startpunten van de route. Dat zijn de Cannenburch in Vaassen, recreatiecentrum ’t Smallert, de Hezebrink en camping de Wildhoeve allen in Emst.

Kijkt u vooral ook even naar de wandelfolder van de 4e Bekenpadgids die u hier kunt downloaden!