De Hartense Oliemolen

De Hartense Oliemolen  (ook papiermolen en later een korenmolen) Oliemolenbeek

Dit was later een papier- en korenmolen. De molen is gesticht vóór 1735, vermoedelijk in 1721. In het begin van de 19e eeuw is de molen omgebouwd tot oliemolen. Waarschijnlijk omstreeks 1880 werd er ook een korenmolen in aangebracht. In 1865 is waterkracht vervangen door stoomkracht. Uit deze molen groeide de papierindustrie. In 1898 is de molen afgebroken. Later stond op deze plaats het café van Lent.