Hamermolen

De Hamermolen  (Nieuwe Molen) Koppelsprengen

Het oorspronkelijke gebouw van De Hamermolen, gelegen aan de Koppelsprengen, is gebouwd omstreeks 1640 als kleine papiermolen, boven de Oude Molen. Het water uit de spreng werd gebruikt voor de aandrijving van het waterrad en als proceswater voor de productie van papierpulp.

De naam Hamermolen is afkomstig van de z.g. hamers die lompen als grondstof tot papierpulp sloegen en die vermengd met water de basis vormde voor het papier maken. De as van het waterrad was voorzien van een aantal nokken, die voortdurend de hamers optilden en lieten vallen in de bakken met lompen en water en op deze wijze dit tot een pulp stampten.

Van ca.1850 tot 1860 heeft de Hamermolen ook nog als koren- en schorsmolen dienst gedaan.

In 1900 is de Hamermolen afgebrand, nadat dit ook al eens eerder in 1876 was gebeurd. De molen is toen niet herbouwd. Het huidige gebouw dateert van 1910 en is als wasserij herbouwd. Ook toen werd het waterrad gebruikt als energieopwekker en het water van de sprengen als waswater. In 1960 werd de wasserij gesloten. Hierna is het gebouw enige malen verbouwd en heeft dienst gedaan als pension, tot de laatste grondige restauratie in 2000 waarna het ingericht is als trainings- en congrescentrum.

In 1990 hebben enkele sympathisanten een stichting “Vrienden van de Hamermolen” opgericht welke met de nodige sponsoren en zelfwerkzaamheid  een nieuw waterrad en molenhoofd hebben laten bouwen. Deze stichting beheert en onderhoudt nog steeds de molen. In 2005 is met de nodige zelfwerkzaamheid en hulp van derden op bescheiden schaal energieopwekking gerealiseerd. De stichting verzorgt tevens het ruimen en schoonhouden van de Koppelsprengen.

In 2010 heeft bovengenoemde stichting “Vrienden van de Hamermolen” een nieuw waterrad laten bouwen en is het molenhoofd gerenoveerd. Bovendien is het totale energie-opwekkingsdeel vernieuwd. Deze energie wordt anno 2016 in het eigen bedrijfsnet teruggevoerd en wordt o.a. gebruikt voor verlichting van de voorgevel.

"De Hamermolen"
“De Hamermolen”