Grote Slatsmolen

Grote Slatsmolen   Loenense Beek

Al op de kaart van 1662 staat deze molen aangegeven, gesticht als een papiermolen maar later rond 1908 omgezet in een korenmolen. Tot 1953 is de molen in gebruik gebleven.